Team

(In Italiano di sotto) Filip Van Hallewijn, geboren in Gent, woont (nu in Knesselare, Oost-Vlaanderen) al 20 jaar gelukkig samen met Natalie De Keyser. Samen hebben ze 2 schitterende zonen, Olivier en Thomas. Filip studeerde in 1995 in Gent af als Industrieel Ingenieur Elektronica, specialisatie Automatisatie. Hij volbracht zijn eindwerk in Italië (Universiteit van Cassino, Lazio) in kader van een Erasmus project. In het jaar 2000 behaalde Filip zijn Master in Industrial Management aan de Universiteit van Gent, in samenwerking met Vlerick Gent Management School. Vervolgens beëindigde Filip in 2010 met succes de Master in Computer Auditing (Mastergraad in IT Assurance & Governance) opleiding aan de Universiteit Antwerpen Management School. In dat zelfde jaar startte hij zijn wekelijkse cursus Italiaans aan het Perspectief te Gent. Op dit moment zit Filip in het 7de jaar Italiaans. Sinds oktober 2015 is hij gecertificeerd als Master Privacy Officer en Privacy Consultant, een door de Italiaanse Nationale Forensische Raad geaccrediteerde cursus (deze cursus en examens werden in Rome in het italiaans afgenomen). Sinds mei 2013 is Filip in zijn vrije tijd ook nog gids in de Ghelamco Arena bij voetbalclub K.A.A.Gent. Tenslotte besliste Filip om zijn passie, ervaring en kennis over Italië op een formele wijze te delen met de buitenwereld. Hierdoor zag Tutitalia Belgium in januari 2016 voor het eerst het levenslicht!

Filip Van Hallewijn, nato a Gand (Belgio), coabita (ora a Knesselare, nelle Fiandre Orientale) già 20 anni felicemente con Natalie De Keyser. Insieme hanno 2 splendidi figli, Olivier e Thomas. Filip è laureato nel 1995 a Gand come Ingegnere Industriale Elettronica, specializzazione Automazione. Ha conseguito la sua tesi in Italia (Università degli studi di Cassino, Lazio) nell'ambito di un progetto Erasmus. Successivamente Filip ha ottenuto nel 2000 il titolo di Master in Industrial Management presso l'Università di Gand, in cooperazione con la Vlerick Gent Management School, e dopo ha ottenuto nel 2010 il Master in Computer Auditing (Master Degree in IT Assurance & Governance) presso l’Università di Anversa Management School. Nello stesso anno Filip iniziava il suo corso settimanale per la lingua italiana al Perspectief a Gand. A questo momento, lui è un membro della classe 7° anno italiano. Da ottobre 2015 Filip è stato attestato come Master Privacy Officer e Consulente della Privacy, un corso accredito dal Consiglio Nazionale Forense d'Italia (questo corso e gli esami sono stati condotti a Roma in italiano). Inoltre Filip è, dal maggio 2013, nel suo tempo libero anche una guida nel Ghelamco Arena presso la squadra di calcio K.A.A.Gent. Finalmente Filip ha deciso di condividere la sua passione, l'esperienza e la conoscenza d'Italia in un modo più formale con il mondo esterno. Per questo Tutitalia Belgium è stata creata nel mese di gennaio 2016!