La chiave mancante

(In italiano di sotto) Met dank aan mijn werkgever ‘delITad (Cronos)’ en de Italiaanse ‘Federprivacy’ nam ik eind september 2015 als enige buitenlander deel aan de 6-daagse Master Privacy Officer cursus in Rome. De cursus werd in het Italiaans onderwezen, maar ook de drie aansluitende examens waren in hun landstaal opgesteld. Elke dag les volgen in een taal die je moedertaal niet is, valt zeker niet te onderschatten. Bovendien vergde het heel veel concentratie, want niet elke lesgever sprak even duidelijk of aan een traag tempo. Gelukkig zat ik vooraan in de klas en werd ik niet te veel afgeleid door het achtergrondgeluid. Zelfs de autochtone lesgevers spraken soms over een ‘casino’ of zooitje! Er werd wat door elkaar gepraat of sommigen liepen de klas op eender welk moment binnen of buiten. De typische Italiaanse handgebaren waren daardoor voor mij persoonlijk zeker van toegevoegde waarde. Op deze wijze was ik steeds met de context mee. De cursus was vrij intensief en iedere avond keerde ik doodmoe naar het hotel terug. Buiten alle verwachtingen om slaagde ik met een zeer mooi resultaat. Achteraf gezien was dit wel een van de grootste uitdagingen in mijn leven geweest! De goede samenwerking met deze zeer warme temperamentvolle Zuiderse mensen zorgde voor een unieke ervaring! Bovenvermelde cursus vond notabene plaats tijdens het jubileum van Paus Franciscus. Alle hotels in Rome waren daardoor zo goed als volzet en aangezien de Italiaanse organisatie relatief laat mijn hotel boekte, sliep ik in een eerder bescheiden hotel waar veel schoolkinderen verbleven. Gezien het lawaai in de gang kon ik regelmatig moeilijk de slaap vatten. De kans om zich te verslapen was daarentegen ook onmogelijk aangezien de klokken van de ‘Basilica del Sacro Cuore di Gesù’ nabij het Roma Termini station me elke dag toch opnieuw stipt om 7 uur ’s in de ochtend met de nodige decibels wakker maakte. Op een ochtend was ik erin geslaagd om bij het naar buiten gaan mijn kamerdeur dicht te trekken, terwijl de ouderwetse hotelsleutel nog in de kamer lag. Toen ik mijn ongemak aan de receptie met de nodige gebaren uitlegde, stelde de receptionist mij natuurlijk op mijn gemak. 'Non fa niente', zei hij! Ergens achter de balie zou de reservesleutel wel in een doos liggen. Het bleek nu dat in de bewuste doos het merendeel van alle reservesleutels, waaronder deze van mij, ongenummerd waren. Op een relaxte manier stelde de receptionist mij dan voor om alle ongenummerde sleutels een voor een op mijn kamerdeur uit te proberen. Ik zag de bui al hangen, maar wonderbaarlijk genoeg slaagde ik er na enkele pogingen al in om mijn kamerdeur open te krijgen. Hielp ‘Grande Dio’ mij dan toch een handje? Andermaal een typisch Italiaans avontuur rijker!
Grazie al mio datore di lavoro 'delITad (Cronos)' e la società italiana 'Federprivacy’ ho potuto partecipare come l’unico straniero al corso Master Privacy Officer di sei giorni la fine di settembre 2015 a Roma. Il corso è stato insegnato in lingua italiana, ma anche i tre successivi esami erano stati redatti nella loro lingua nazionale. Ritengo che frequentare le lezioni in un’altra lingua non sia da sottovalutare. Si richiedeva molta concentrazione perché non ogni insegnante parlava chiaramente e lentamente. Per fortuna ero seduto nella parte anteriore della classe e non ero troppo distratto dal rumore di fondo. Anche gli insegnanti nativi a volte hanno parlato di un 'casino'! Alcune persone parlavano contemporaneamente e entravano o uscivano la classe in qualsiasi momento. I tipici gesti italiani con le mani erano per me senza dubbio un valore aggiunto. Cosi potessi comprendere sempre facilmente il contesto. Il corso è stato piuttosto intensivo ed ogni sera sono tornato all’albergo esaurito. Al di là di tutte le aspettative ho superato gli esami con un esito positivo. È stato uno dei più grandi sfide nella mia vita! La buona collaborazione con queste care persone con temperamento mediterraneo fosse davvero un'esperienza unica! Suddetto corso si è svolto nota bene durante il giubileo del Papa Francesco. Tutti gli alberghi a Roma erano già affollati e quindi siccome l'organizzazione italiana aveva prenotato il mio hotel relativamente tardi ho potuto dormire in un albergo abbastanza modesto dove c’erano molti scolari. Dato il rumore in corridoio io non riuscissi a dormire spesso. Dall’altro lato dormire fino a tardi erà impossibile perché le campanelle della Basilica del Sacro Cuore di Gesù, vicino alla stazione Termini, mi svegliavano ogni giorno puntualmente alle 7:00 del mattina con i grandi decibel. Una mattina sono riuscito a chiudere mia porta della camera mentre andavo fuori ed il vecchio stile della chiave si trovava ancora nella stanza. Quando avevo spiegato il mio inconveniente alla reception con i gesti necessari, il receptionist mi ha messo naturalmente a mio proprio agio. 'Non fa niente', lui aveva detto! Da qualche parte, dietro la scrivania, la chiave di scorta si troverebbe in una scatola. Sembrava che in questo caso specifico la maggior parte di tutte le chiavi di riserva, anche la mia, non sono state numerate. In un modo rilassato, il receptionist mi ha chiesto di provare tutte le chiave uno ad uno sulla porta della mia stanza. Ho già visto la tempesta in arrivo (come si dice in Olandese) ma sono miracolosamente riuscito a fare aprire la mia porta dopo diversi tentativi. ‘Il Grande Dio 'mi ha dato comunque una mano? Anche in questo caso sono una tipica avventura italiana più ricca!