Do you speak Italian?

Romaanse taal
Het Italiaans is een Romaanse taal. De huidige Italiaanse standaardtaal stamt onmiddellijk af van het Florentijns, het dialect van Firenze. Sommige van de andere dialecten verschillen sterk van het Standaarditaliaans. Maar met het Standaarditaliaans dat Het Perspectief (Gent) je aanleert openen zich ontelbaar veel deuren in Italië. Want het is algemeen geweten dat het geen overbodige luxe is om een woordje Italiaans te kunnen op reis doorheen dit prachtige land. Italianen zijn trotse mensen en hun taal is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Je zal er nog gastvrijer ontvangen worden wanneer je hun ego streelt met een deftig gesprek in hun taal. Het aantal sprekers van het Standaarditaliaans in Italië bedraagt ongeveer 30 miljoen. Wereldwijd zijn er in totaal ongeveer 66 miljoen Italiaans sprekenden. De hoogste tijd om uw kennis uit te breiden, want Italië is meer dan Pizza Pronto, Spaghetti al dente en Mama Miracoli…
Geschiedenis
De oudst bewaard gebleven geschreven teksten in het Italiaans stammen uit de 10e eeuw. Er is echter veel meer bewaard gebleven uit de 14e eeuw; uit deze tijd stammen de werken van de beroemde Florentijnse dichter Dante Alighieri, maar ook die van Petrarca en Boccaccio. Deze drie kunnen als grondleggers van de Italiaanse literatuur beschouwd worden.

Dialecten
In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, zijn de verschillende dialecten die in Italië gesproken worden niet afgeleid van het Standaarditaliaans. Het Standaarditaliaans is namelijk zelf gebaseerd op het dialect dat in de 14e eeuw gesproken werd in Toscane (de streek in en rondom Florence) en dan in het bijzonder in Florence. In dit Toscaanse dialect schreef Dante Alighieri zijn Divina Commedia. Net als de andere dialecten die in Italië gesproken worden, is het Toscaans op zijn beurt weer afgeleid van het Vulgair Latijn, de gesproken versie van het Latijn die lange tijd naast de officiële geschreven versie bestond.
De verscheidene dialecten die in Italië gesproken worden verschillen zeer sterk van het Standaarditaliaans. Voor de komst van de massamedia zoals radio en televisie spraken zeer veel mensen alleen hun eigen, plaatselijke dialect en door de onderlinge verscheidenheid van de dialecten was het voor Italianen dan soms ook moeilijk elkaar te begrijpen.
Op delen van Sardinië worden dialecten gesproken die nauw aan de dialecten op het Italiaanse vasteland verwant zijn, maar om culturele redenen vaak beschouwd worden als opzichzelfstaande talen. De meer authentieke dialecten van Sardinië, zoals het Logudorees, moeten echter in elk geval als een aparte taal worden beschouwd.
Voorbeelden van dialecten of talen zijn Romanesco (taal van Rome), Lumbaart (Lombardisch), Napulitano (Napolitaans), Siculu (Siciliaans), Liguru (Ligurisch), Sardu (Sardijns), Piemonteis (Piemontees), Veneto (Venetiaans), Mudnes (Modenees), Bulgnais (Bolognees), Furlan (Friulisch).

Schrift
Het Italiaans wordt geschreven in het Latijnse alfabet. Het wordt naar fonetisch principe geschreven. Wie de uitspraakregels kent, zal geen moeite hebben een geschreven woord uit te spreken, en andersom. Ook worden in het Italiaans alle syllaben van een woord uitgesproken. Het Italiaanse alfabet bestaat uit 21 letters. De J, K, W, X en Y ontbreken, hoewel deze wel in leenwoorden uit bv. Grieks en Engels kunnen voorkomen. Italiaanse woorden eindigen bijna altijd op een klinker.

Italiaanstalige landen
In tegenstelling tot andere Romaanse talen zoals het Frans, Spaans en Portugees kent het Italiaans geen wereldwijde verspreiding, voornamelijk omdat het Italiaanse koloniale rijk pas laat tot stand kwam vanwege de late eenwording van Italië in 1861; in de Tweede Wereldoorlog raakte het de weinige koloniale bezittingen alweer kwijt. In de 15e en 16e eeuw, in de tijd van de grote ontdekkingen door zeevarende Europese mogendheden, was het Italiaanse schiereiland verregaand verdeeld en een twistappel van Spanje, Frankrijk en het Duitse Rijk.

Bron: Het Perspectief, Wikipedia